«Інновації молоді в машинобудуванні
           Youth Innovations in Mechanical Engineering»

                            Збірка праць конференції

 

Наразі завершене прийняття матеріалів для публікації в третьому випуску Збірки праць.

                  Попередній перегляд обраного зображення.

В Збірці праць публікуються повні тексти доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» за умови, що тези доповідей опубліковані на сайті конференції.

Періодичність видання – раз на рік.

З 2020 року Збірка праць має ISSN 2708-3926. З 2021 року статті, опубліковані в Збірці праць, матимуть цифровий ідентифікатор DOI. Сайт Збірки праць розміщений на платформі Open Journal Systems.

Публікації минулих випусків знаходяться у відкритому доступі в архівах.

Вимоги до структури, оформлення і завантаження статей приведені за посиланням.

 

Приклад оформлення посилання на статтю

Пилипюк В. Ю. Визначення реального положення заготовок при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК / В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов // Інновації молоді в машинобудуванні (Youth Innovations in Mechanical Engineering). За заг. ред. Данильченка Ю. М. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – № 2. – 518 с., С. 442-454. – Режим доступу до ресурсу: https://imm-mmi.kpi.ua/article/view/202123

 

Видавець

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Механіко-машинобудівний інститут,
37, Пр. Перемоги, м. Київ-56,
03056,
Київ, Україна

Publisher

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
Institute of Mechanical Engineering,
37, Ave. Peremohy, Kyiv-56,
03056,
Kyiv, Ukraine

№ 3 (2021)

Третій випуск Збірки праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні»

Опубліковано: 2021-06-02

Вузол юстирування сферичного дзеркала

О. Омельченко, В. Дубнюк, О. Горобець

28-33

Властивості карбідних покриттів на сталях

С. Рентюк, О. Сердітов, Ю. Ключников

43-46

Дифузійне насичення поверхні сплавів двома елементами

М. Федоренко, Ю. Ключников, О. Сердітов

59-63

Біле піратство, або бери, що дають

Ф.О. Бевзо, Д.В. Пилюченко

103-108

Поняття та види академічної експертизи дисертацій

В.Л. Хоменко, Р.С. Кірін, В.М. Коротаєв

150-160

Авторське право в картографії

Т.С. Макаришева, А.І. Мриглод

165-169

Покращені свердла для оброблювання отворів на верстатах з ЧПК

М.В. Полянський, П.К. Каменєв, В.А. Ковальов

202-206

Орієнтація мобільної платформи робото-технічного модуля

В.П. Ковальчук, В.О. Кравець, О. М. Кравець

213-217

Технологія ультразвукового кавітаційного знезараження рідин

Д. А. Багдасарян, О.Д. Петренко, О. Ф. Луговський

263-272

Аналіз роботи обладнання для заміни палет

І.А. Харченко, О.В. Левченко

295-300

Мехатронний модуль з пружно-гідравлічним дозуванням рідини

С.Ю. Космина, О.С. Ганпанцурова, О.П. Губарев

301-312

Перспективи механічного серця

Р.О. Бондар, І.А. Гришко

320-324

Динамічна модель контурного фрезерування

М. О. Сікайло, Ю. В. Петраков

415-419

Переглянути всі випуски